Wednesday, April 16, 2014

Mönsteråsleden

Mönsteråsleden som blev klar i början av 1990-talet har nu restaurerats.

Märkningen har kompletterats och besvärande växtlighet har röjts bort från leden. Dessutom har den ursprungliga leden, av olika skäl, flyttats på vissa sträckor.
Nu kan man åter vandra sträckan från Hornsö till Fårhagsbergets naturreservat ca 10 km väster Oskarshamn. 

Någon karta finns ännu inte men leden finns utmärkt på Gröna kartan (5G SO Oskarshamn, 5G NO Oskarshamn och 5G NV Oskarshamn ). Observera dock att dagens led på några sträckor avviker från den sträckning som finns på kartan. Detta gäller framför allt på sträckorna Hornsö – Blomstermåla och Mönsterås – Fliseryd.

Janåke Peterson

Välkommen till Mönsterås Vandringsled!

Mönsteråsleden är en drygt 80 km lång vandringsled som passerar genom Mönsterås kommun. Leden går mestadels på stigar och mindre skogsvägar och följer Alsteråns, Emåns och Kvillens stränder på sin väg från Hornsö till Fårhagsbergets naturreservat ca 1 mil väster Oskarshamn.

Eftersom Mönsterås kommun är en kustkommun är leden småkuperad men det finns inga större höjdskillnader. Vissa delar av leden är dock något besvärligare att vandra på grund av att detta är en stenrik kommun med gott om berghällar som kan vara mycket hala efter ett regn.
Till största delen slingrar sig leden fram genom skogsterräng där man ofta ser spår efter tidigare generationers svett och möda. Sitt gärna en stund på en husgrund och ägna dessa slitsamma och ofta slitna torpare en tanke.

Den som är observant och har lite tur kan räkna med att möta älg, rådjur eller räv under promenaden. Spåren efter vildsvin är många.

Leden är utmärkt med röd markering. Markeringen varierar mellan ringar och prickar. Där leden svänger finns dubbelmarkering ofta kombinerat med en pil. Leden är så markerad att man kan vandra den i båda riktningarna.

Utmed leden finns några vindskydd men inga bra placerade övernattningsmöjligheter. Den som vill vandra leden i en etapp måste därför bära med sig utrustning för detta eller hyra logi i något av de samhällen som leden passerar (Blomstermåla, Mönsterås och Fliseryd).